SOPPSAKKYNDIGKURS

Praktisk info

Fra: 02.08.2022 17:00

Til: 30.08.2022 21:00

Adresse: Byfogd Sandbergs gate 5, 1532 Moss, Norge

Forening: Moss sopp- og nyttevekstforening

Region: Viken

Pris fra: 2000 kr

Arrangementet er stengt for påmelding

Soppsakkyndigkurs med digital teori og feltarbeid i Moss og omegn.

Ta teorien på nett – Praksisdelen blir i Moss og omegn.

Kurset gjennomgår pensumlista for soppsakkyndige, og er kurset for deg som ønsker å lære mer om sopp. Gjennomført kurs gir anledning til å ta prøve for soppsakkyndige tidligst året etter, fordi det er viktig at dette er varig kunnskap. Etter bestått eksamen blir du soppsakkyndig og kan stå på soppkontroll.

Dette kurset er en kombinasjon av nettundervisning og feltarbeid i Moss og omegn.

Del 1 Teori (20 timer):

Nettundervisningen foregår hver tirsdag i august fra kl 17.00 til 21.00 via Zoom.

(Dersom du ikke allerede har denne programvaren på datamaskinen din og en brukerkonto på Zoom, anbefaler vi at du laster ned og installerer den nødvendige programvaren og registrerer en brukerkonto i god tid før kurset starter. Zoom og brukerkonto er gratis.)

Teoridelen av kurset vil gå igjennom arter og slekter på pensumslisten, rundt 150 arter. Kurset vil gi deg det teoretiske grunnlaget for å gjennomføre feltarbeidet, enten på egen hånd eller i samarbeid med andre. Du vil lære kjennetegnene på slektene og artene som er pensum, normlistestatus og forgiftningsforløp på giftstoffene.

Nettundervisningen arrangeres av Norges sopp- og nyttevekstforbund. Har du spørsmål om nettundervisningen,
ta kontakt med Lene Johansen, tlf 3823663 lene@soppognyttevekster.no

I tillegg til forelesningene på nett, vil du få tilgang til soppsakkyndigkurset på den digitale plattformen i et år framover.

Se studieplan for detaljert innhold: https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/9590

Del 2 – Praksis (ca 20 timer): 

Hovedaktiviteten i den praktiske delen er å jobbe med artsbestemmelse.

Det er ikke mulig å stå på prøve for soppsakkyndig uten praktisk erfaring med soppene. Den tiden man bruker i felt er derfor svært viktig. Feltarbeidet foregår i regi av Moss Sopp- og Nyttevekstforening, hvor du kan være med på alle turene våre. Alle turene har med soppsakkyndige, som kan hjelpe deg på vei. I tillegg stiller vi selvsagt opp dersom du skulle ha noen spørsmål utenom turene, og kan sette opp egne turer for de som ønsker mer kunnskap. Vi vil også gjerne ha deg med på så mange soppkontroller som mulig, der er det mye å lære!

Kursprisen er kr 2000,- for medlemmer og 3000,- for ikke-medlemmer. Kompendium for soppsakkyndige er inkludert i prisen.

Er du ikke medlem, kan du melde deg inn her:

Medlemskap | Norges sopp- og nyttevekstforbund (soppognyttevekster.no)

Oppmøtedetaljer

Turene foregår på forskjellige steder i distriktet, sjekk kalenderen vår for nærmere info: https://moss.soppognyttevekster.no/kalender/