Endring av arrangementet – Vi plukker strutsevinger på Jeløy.

Vi har endret datoen fra 29. April til 24. April, grunnet god vekst for vingene.