Årsmelding Moss sopp- og nyttevekstforening 2020

Årsmøtet for 2020 ble avholdt digitalt i tidsrommet fredag 26. februar – søndag 28. februar 2021. 8 medlemmer deltok.

Styret i 2020 har bestått av:
Leder: Kristin Bauge Andresen
Sekretær: Ann-Christin Larsen
Kasserer: Irene Simonsen
Styremedlem: Per-Christian N. Rasmussen
Styremedlem: Wenche Femtegjeld
Styremedlem: Eva Madsen
Styremedlem: Ann-Cicilie Svendsen
Varamedlem:  Ole Konrad Kostøl
Varamedlem:  Tia M. M. Hegstad

Programmet for 2020 ble dessverre noe forkortet på grunn av Covid-19, Med smittevernregler både i forhold til antall på tur/kurs, avstandsregler og håndvask/spritvask klarte vi allikevel å gjennomføre en del av programmet.

Tirsdag 28. april: Strutsevingetur på Jeløy
Turleder Irene Simonsen. Vi møttes på parkeringen ved Jeløy Kirkegård og gikk den vanlige ruten nedover mot Ramberggårdene.
Vi fant strutseving i mange stadier og alle fikk lært seg kjennetegnene. 10 deltakere.

Søndag 3. mai: Nytteveksttur med tidlige vekster til Vestfold (kun for medlemmer) – AVLYST.

Lørdag 9. mai: Kurs i soppmikroskopi i samarbeid med foreningene i Halden og Fredrikstad – AVLYST.

Søndag 10. mai: Spiselige ville vekster langs havet i Hvaler nasjonalpark – AVLYST.

Onsdag 3. juni: Vi ser etter vårfagerhatt på Alby på Jeløy.
Turleder Eva Madsen. Det ble en fin tur i fint vær. Vi fant vårfagerhatt og andre grønne nyttevekster langs stier og ved stranden.
20 deltakere.

Lørdag 7. juni: Grøntkurs på Jeløy – mat av vårens ville vekster – KURSET BLE OMGJORT TIL GRØNTTUR
Turledere Eva Madsen og Irene Simonsen.  Det var litt surt på Refsnesstranda, men mange blide fjes og mye spiselig å finne.
Vi fant blant annet strandkål, strandmelde, strandarve, strandstjerne, strandkarse, tangmelde, brennesle, dauvnesle, klengemaure
og ryllik, for å nevne noen. Irene serverte smaksprøve på neslemuffins pyntet med diverse småplukk fra naturen. 22 deltakere.

Lørdag 13. juni: Kartleggingstur til Jeløy – samarbeid med forskjellige foreninger.
Dagstur til Nes, Bjørnåsen og Hellebergene. Samarbeid mellom Sabima, Moss sopp- og nyttevekstforening, Østfold Botaniske Forening, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening. Det ble registrert 727 funn, 24 av disse var rødlistearter. Første funn i Moss av eggegul kjuke! 19 deltakere.

Torsdag-Søndag 13. -16. august: Soppfagkurs 2020 – Fagkurs i kartlegging av storsopper.
Soppkartlegging i Espedalen i Innlandet. Kurset ble arrangert av Sabima i samarbeid med Lillehammer og Gjøvik/Toten sopp- og nyttevekstforeninger, og ble holdt i perioden 13.-16. august i Sør-Fron kommune. Det var 55 påmeldte deltakere. Even W. Hanssen var en av kurslederne. Fra Moss deltok Reidun Braathen som kartleggingsansvarlig, og Ann-Christin Larsen som kartlegger.

Søndag 30. august: Kurs i ECO-print– bladprint på silkeskjerf.
Kursleder Tia M. M. Hegstad. Kurset ble pga. korona holdt utendørs i hagen til Irene. Irene serverte sveler, kaffe og svarthyllsaft.
Alle fikk med seg sitt eget silkeskjerf med trykk hjem. 11 deltakere.

Lørdag 5. september: Sopptur og soppkontroll ved Storebaug/Elverhøy.
Turleder: Eva Madsen og Ann-Christin Larsen. Vi plukket sopp til utstilling på soppens dag. Vi fant en del sopp, til tross for tørr skog.
5 deltakere.

Søndag 6. september: Soppens dag – familiedag i Mossemarka – friluftslivets dag.
Familiedagen ble avlyst grunnet Covid-19. Det var bare to som møtte til soppturturen med Eva og Ann-Christin. Turen gikk fra  parkeringen på Vanem opp til Jegerhytta uten å finne særlig mye sopp. Reidun og Even hadde sopputstilling og soppkontroll ved Jegerhytta.

Onsdag 9. september: Sopptur på Vinterbro/Nesset.
Vi var på tur med en fritidsklubb på Vinterbro/Nesset. 15 barn/unge og 6 voksne fra klubben ønsket å lære mer om sopp. Kristin Bauge Andresen og Irene Simonsen stilte opp med kurver, kniver, brosjyrer og bøker. Det var tørt i skogen og det ble funnet lite sopp, men gøy å være på tur med en så entusiastisk gjeng.

Søndag 13. september: Grunnleggende soppkurs på tur med soppkontroll til Vardåsen i Larkollen.
Her var det ingen påmeldte, og ingen som møtte direkte. Turlederne Eva Madsen og Ann-Christin Larsen gikk derfor en totimers tur på egenhånd og det var svært lite sopp å finne.

Søndag 20. september: Sopptur – ut i det blå.
Turledere Eva Madsen. og Ann-Christin Larsen. Turen gikk til Larkollen. Det var lite sopp å finne men traktkantarellene var på god vei, Vi fikk tross tørken vist fram en god del arter. 14 deltakere.

29. august og 19.september: Minisoppkurs med soppkontroll i Askim.
Turleder/kursholder Kari Gravem, oppmøte ved Skansehytta i, gjennomgikk boken 10 sikre sopper og viste eksempler.

Lørdag 3. oktober: Kartleggingstur til Jeløy –samarbeid med forskjellige foreninger.
Dagstur til Skallerød – Kjellandsvik. Samarbeid med Sabima, Moss sopp- og nyttevekstforening, Østfold Botaniske Forening, Norsk Zoologisk Forening og Norsk entomologisk forening. Det ble registrert 238 funn, 10 av disse var rødlistet, blant annet smånesle og krokhals, og Rødfotflathatt på bildet her er kun syvende funn i Norge. 23 deltakere.

Søndag 4.okt: Sopptur med soppkontroll i Våler i samarbeid med DNT.
Påmelding og turleder fra DNT. Soppsakkyndig Irene Simonsen. Koselig tur med både barn og voksne deltakere.
Nå begynner det å skje noe i skogen, vi fant en god del forskjellig, men aller mest traktkantarell. 16 deltakere

Søndag 1. november: Matkurs på Jeløy – vi lager mat med tørket sopp – AVLYST.

Lørdag 7. november: Årsfest – AVLYST.

Soppworkshop/soppkontroll, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9, 28/9:
Alle mandager i september har vi hatt åpent hus i Frivillighetens Hus på Skarmyra, kl. 18.00.
Flere fra foreningen, og alltid minst en soppsakkyndig, satt klar for å hjelpe folk som kom innom, med spørsmål eller soppkurvene sine, samt at man tok opp egne funn som man grublet på, eller ville vise fram.

SOPPKONTROLLER
Det har det blitt avholdt 20 annonserte soppkontroller – også i forbindelse med en del av turene vi har arrangert.

61 kurver er kontrollert (+25 i forbindelse med turer)
7 kurver inneholdt giftsopper
1 av kurvene med giftig sopp inneholdt hvit fluesopp.
1 av kurvene med giftig sopp inneholdt grønn fluesopp.
1 av kurvene med giftig sopp inneholdt spiss giftslørsopp.

I 2020 ble det avholdt 6 styremøter.

Antall medlemmer pr 31.12.2020 var:
Totalt 125. Hovedmedlemmer 108. Husstandsmedlemmer 17.

Aktiviteter har fortløpende blitt lagt ut på Facebook, og program og nyhetsbrev har blitt sendt ut på mail.

Årets midler fra DnB er brukt på bøker og kurshefter. Dette er investeringer vi ikke hadde hatt mulighet til uten tildelingen. Hele tildelingen ble heller ikke brukt opp i 2020, vi har søkt om utvidet frist for bruk av midlene, og dette er innvilget.

Moss 11.02.2021